ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org.jrhysy.com/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 人民名义观后æ„?人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会三ç¯?/title> <meta name="keywords" content="人民名义观后æ„?人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会三ç¯? /> <meta name="description" content=" 《人民的名义》是由最高人民检察院影视中心组织创作,最高人民检察院政治部、最高人民检察院反贪总局、湖南卫视、天娱传媒、弘道影业有 " /> <link rel="canonical" href="http://jrhysy.com/" /> <link href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/statics/css/content.css" type=text/css rel=stylesheet> </head><a href="http://7cxvb8.799pmta.cn">¸ßÒØÏØ</a> <a href="http://f7rgyt.xqo6kxq.cn">ʦ×ÚÏØ</a> <a href="http://yrqbrn.nfy640t.cn">Ñô¶«ÏØ</a> <a href="http://sji2ha.vc5nlfc.cn">Ñ®ÒØÏØ</a> <a href="http://cu5ofb.8ife678.cn">¼ÎÒñÏØ</a> <a href="http://etrnf0.l8kj5rg.cn">¹ãÈÄÏØ</a> <a href="http://2bymex.e0xslqx.cn">ͨÖÝÊÐ</a> <a href="http://dvtdww.eqsroln.cn">ʯÖù</a> <a href="http://7w5vnp.zqle8fb.cn">ÄÏ°ÄÏØ</a> <a href="http://zrqcvu.5q2u3rd.cn">¼ªÄ¾Èø¶ûÏØ</a> <a href="http://e7m5iz.9khlovu.cn">ÁéÊÙÏØ</a> <a href="http://zxtn0c.9qwsdxd.cn">Âí¶û¿µÏØ</a> <a href="http://i23ynk.99dym8z.cn">»ôÇñÏØ</a> <a href="http://fupewx.mud61e8.cn">ãä½­ÊÐ</a> <a href="http://idcne0.orzrauf.cn">ÁúÁêÏØ</a> <a href="http://ey5qhf.k8j0ojx.cn">ÍòÄþÊÐ</a> <a href="http://rlfpfx.w7sva5t.cn">ÂÞ¶¨ÊÐ</a> <a href="http://wllgab.na8v4m1.cn">ͼÃÇÊÐ</a> <a href="http://qgdphg.mufnhfm.cn">ÒÇÕ÷ÊÐ</a> <a href="http://7llmd5.bqym906.cn">²¼¶û½òÏØ</a> <a href="http://rh55qi.whfxyzt.cn">ÓÀÐËÏØ</a> <a href="http://k5eg0y.liw8tav.cn">ɳºÓÊÐ</a> <a href="http://pf7bp5.9b2y2ct.cn">¿â³µÏØ</a> <a href="http://ukb7jb.7lwyw2h.cn">ÄÇÆÂÏØ</a> <a href="http://5gc3yr.8y4dxwi.cn">´¾°²ÏØ</a> <a href="http://sgvewp.3dag9iy.cn">Íû¶¼ÏØ</a> <a href="http://o0ihun.7cxk80x.cn">ϼÆÖÏØ</a> <a href="http://wk55um.00vcv3g.cn">ÄÇÆÂÏØ</a> <a href="http://hyryqj.z6zjycs.cn">ÓÈϪÏØ</a> <a href="http://7a0re7.xvh9ifv.cn">ÁøÖÝÊÐ</a> <a href="http://lbu7dv.0bptcv6.cn">¾Å½­ÊÐ</a> <a href="http://70vbu5.46mi1nv.cn">ÇػʵºÊÐ</a> <a href="http://bs5mb0.8yv1ji9.cn">ÐÂÖñÏØ</a> <a href="http://e5qqig.vimcw5k.cn">Æô¶«ÊÐ</a> <a href="http://fuonfc.9ea4qmk.cn">ÔóÆÕÏØ</a> <a href="http://pkdldv.vb5hv00.cn">çõ´ºÊÐ</a> <a href="http://mbspfv.hy9d34b.cn">¶«Ý¸ÊÐ</a> <a href="http://lz5hyr.j4ymu7d.cn">·ï¸ÔÏØ</a> <a href="http://pdx05o.xa3lli5.cn">°×ºÓÏØ</a> <a href="http://00imav.wlzcjze.cn">Ã×Ö¬ÏØ</a> <a href="http://x0vzqo.hh85ybs.cn">Ë®¸»ÏØ</a> <a href="http://5oeuld.dxfa85j.cn">·ïÏèÏØ</a> <a href="http://gvotlf.hkz3mxk.cn">½«ÀÖÏØ</a> <a href="http://2asgyv.5qjngxz.cn">½ºÓÏØ</a> <a href="http://fxrh7s.204wpd6.cn">ÔÞ»ÊÏØ</a> <a href="http://kdxu22.qymghtr.cn">»ªÆºÏØ</a> <a href="http://kxnbu0.vuqvxms.cn">¶«Æ½ÏØ</a> <a href="http://pg7dbt.62aih4j.cn">´ó¸ÛÇø</a> <a href="http://q7ekcs.7sxrgho.cn">µÂ±£ÏØ</a> <a href="http://ynh27u.eskcvvb.cn">µ±ÐÛÏØ</a> <a href="http://es05t5.2dxsyeg.cn">äųØÏØ</a> <a href="http://wldoea.j2cr4yy.cn">±ß°ÓÏØ</a> <body> <div class="nl4plx"> <ul> <a href="http://bh72c8.jrhysy.com/b/20180318/257272.html"></a> <a href="http://f41xd3.jrhysy.com/b/20180318/257273.html">ÑÏ×Öµ±Í· ÓÂÓÚµ£µ± È«¹úʳƷҩƷ»ü²é¹¤×÷»áÒé...</a> <a href="http://k4gzpm.jrhysy.com/b/20180318/257274.html"></a> <a href="http://7u00ys.jrhysy.com/b/20180318/257275.html">ʳƷ¡°½ûÂÁÁ½«³ö Èý·ÖÖ®Ò»¹úÈËÂÁÉãÈë¹ýÁ¿</a> <a href="http://cjhhon.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://7euqy0.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.uzbg0q.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.0dvbfa.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.ua5nto.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.ejzmpl.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://ze7l0q.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://didov0.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://roh0x0.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://c2cvbe.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://k50wdb.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.txyxzw.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.yh7f7c.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.qmc0qc.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.ee5n5t.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://r070tf.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://2hxtxs.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://0vjhgc.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://tysr0j.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://505hoj.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.zfavys.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.7d8uy7.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.wc3agz.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://20180318.mt3glp.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://0jzmok.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://5xpvwr.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://2b05x5.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://rwqr3p.jrhysy.com/">20180318</a> <a href="http://i2eqtn.jrhysy.com/">20180318</a> </ul> </div> <div class="ad_top"></div> <div class="link_path"><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/" class="logo" target="_blank"></a><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/" class="lanmu"> 观后æ„?/a><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com">首页</a><span> > </span><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/yuwenzhishi/">语文知识</a> > <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/">观后æ„?/a> > 正文 > <div class="search"></div> </div> <div class="area pt10 clearfix"> <div class="ad_nav"></div> <div class="w690 l"> <div class="ad_content_top"></div> <div class="article"> <h1>人民名义观后æ„?人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会三ç¯?span id="imageplus-nopic-icon"></span></h1> <div class="article_info clearfix"> <span>2018-03-18 18:36:23</span> <span>编辑ï¼?a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/">观后æ„?/a></span> <span> 浏览:<span id="hits"></span></span> <span class="phone"> <a href="http://jrhysy.com/a/20180318/257276.html" target="_blank">手机ç‰?/a> </span> </div> <div class="txt"> <div class="viewad"></div> <div class="blank1"></div> <div class="viewad2"></div> <p>¼¼ÊõÖ§³Ö£º<a href="http://www.baidu.com/">°Ù¶È</a>|<a href="http://www.kelongchi.com/">Ö©Öë³Ø</a>|<a href="http://www.qbdzq.com/">վȺÈí¼þ</a></p> <p> 下文是关于人民名义观后感 人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会三篇相关内容,希望对你有一定的帮助ï¼?/p> <p>  《人民的名义》是由最高人民检察院影视中心组织创作,最高人民检察院政治部、最高人民检察院反贪总局、湖南卫视、天娱传媒、弘道影业有限公司、天津嘉会文化传媒有限公司、光环影业有限公司联手制作的当代检察题材反腐电视剧,由著名编剧周梅森创作,国家一级导演李路执导,陆毅、张丰毅、吴刚、许亚军、张志坚、柯蓝、徐光宇、胡静、张凯丽、赵子琪、白志迪、李建义、高亚麟、丁海峰、冯雷、李光复、张晞临、唐菀等联袂主演ã€?下面是范文网在线www.01hn.com小编整理的人民名义观后感 人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会三篇,供大家参è€? <h3 style="color: red; text-align: center;"> 人民名义观后æ„?人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会三ç¯?/h3> <div style="text-align: center;"><img alt="" src="http://img.01hn.com/uploadfile/file2016/2017/0423/20170423063722530.jpg" style="width: 400px; height: 202px;" /></div> <h3 style="color:red;"> 人民名义观后æ„?人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会一</h3> <p> æœ?8日观看最高人民检察院影视中心制作的警示教育电视专题片《人民的名义》,可以增强全局干部职工防腐拒变的思想意识ã€?/p> <p> 电视剧主要讲述了由小官大贪的赵德汉被抓从而暴露了一桩特大贪污腐败案件,以检察官侯亮平的调查行动为主线,以错综复杂的官场关系和贯穿始终的“九一å…?rdquo;事件为辅线,抽丝剥茧、层层递进最终一网打尽一连串的利益集团。《人民的名义》充分展现了新时期中国共产党人坚定的反腐败决心和人民检察官公正司法的良好形象,积极响应党中央反腐主题,通过影视艺术手段,刻画和展示中央反腐过程中的曲折经历和感人故事ã€?/p> <p> 所谓冰冻三尺非一日之寒,《人民的名义》中众多案例,都不是偶然发生的,这些贪官都是因放松了思想的改造导致人生观、价值观逐步扭曲,都是从“不拘小节”一步步变为巨贪,都是因缺乏有效的监督机制导致权力成为私欲的工具,触目惊心,发人深省,警示深刻。这要求我们在工作中必须铸牢“三个基础”,时刻警钟长鸣,防微杜渐ã€?/p> <p> 一、铸牢思想基础。胡锦涛同志一再告诫广大党员干部要“常修为政之德,常思贪欲之害,常怀律已之心ã€?rdquo; 这既是对党员干部的关心和爱护,也是提高每一个党员干部拒腐防变能力的必修课。一是要多学习,工作中我们将认真学习党的党的理论、方针等重要指导思想,学习中纪委和市纪委全会报告,学习《中国共产党党内监督条例》,新《党章》、《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》等,全面提高理论素养、知识水平、业务本领和领导能力。二是要做表率,在思想上时刻树立廉洁从政、为党分忧、为民解难得思想,不断敲响克己奉公、廉洁从政的警钟,真正做到慎独、慎初、慎微、慎行,从内心深处筑牢自觉抵制贪欲引诱的防线,避免贪欲的腐蚀,努力做åˆ?ldquo;讲党性、重品行、做表率”。三是要带好班子,认真执行民主集中制å’?a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/minzhushenghuo/" target="_blank" class="keylink">民主生活</a>会制度,定期进行谈心谈话活动,确ä¿?ldquo;三重一å¤?rdquo;工作由集体决定,做到总揽不包揽,到位不越位,放手不撒手,营造一个讲实话、办实事、求实效的民主班子ã€?/p> <p> 二是要铸牢工作基础ã€?/p> <p> 贪官们的一个重要的特点就是放松了对工作的要求,我们将坚持以科学发展观为统领,坚æŒ?ldquo;真实可信、不出假æ•?rdquo;的理念,着力打造诚信统计,打造领导用得上、群众看得懂的统计,不断提高统计服务“追赶型跨越式”发展社会的能力和水平,创造出无愧于时代、无愧于历史、无愧于人民的一流工作业绩。一是加快改革,加快一套表及其配套改革进程;打造基本单位数据信息共享平台,为协同监管、科学决策、科学统计奠定基础;加快在地统计改革,促进城区经济监测,推动城区经济发展;加快地市级标准化局建设进程,推动全市统计工作登台阶上水平。二是夯实基础,推行统计数据质量全过程的控制办法,在全市推广统计诚信全员承诺制度,加强统计基础工作审慎评估制度的执行,实施标准化管ç?建立基本单位共享、一套表采集两个平台,完善基本单位名录、一套表数据、统计诚信、宏观决策四个信息数据库,构建稳固的信息化支撑体系。三是依法行政,2010å¹?æœ?日新《统计法》正式实施,我们将继续坚æŒ?ldquo;为守法而执æ³?rdquo;的理念,在执法过程中全力推行执法顾问制、限期责令整改制、行政处罚备案制、违法告知制四项制度,推进统计执法由“以罚代管”å?ldquo;以整改纠正为目的”转变,实现统计执法与优化经济发展环境两促进、两提高ã€?/p> <p> 三是要铸牢制度基础ã€?/p> <p> 程度、欧阳菁等高官的逐步堕落的一个重要原因是制度的缺失。在工作中我们将健全监督机制,用制度来约束权力,用制度管人,用制度管钱。一是工作制度,完善督办工作制度,实行工作限时办ç»?始终坚持对局机关进行“治庸治懒”检查制度,在财务上执行预算制、日清月结等制度着力打造勤政机关。二是任用制度,全力推行市委《干部轮岗指导意见》,实行“公开竞争、实名测评、双向选择”等方法,努力形成广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力的用人机制。三是学习制度,严格执行《牡丹江市统计局学习培训规划》,充分利用年报会、工作会、普法等机会,从统计调查、统计分析、数据挖掘等多个方面加强对统计队伍能力的培养,着力培养一æ”?ldquo;坐下来能写、站起来能讲、走出去能干”的高素质干部队伍ã€?/p> <p> 总之,通过观看《人民的名义》对我们有很大的警示,我们深深地感到增强防腐拒变的防范意识,还要必须做到三个“始终保持”,一是始终保持以全心全意为人民服务为宗旨;二是始终保持艰苦奋斗、不骄不躁的优良传统;三是始终保持共产党员的本色,不断地反省自已,检查自己的行为,彻底与贪污腐败、损公肥私行为决裂ã€?/p> <h3 style="color:red;"> 人民名义观后æ„?人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会二</h3> <p> 最近热播的电视剧《人民的名义》还只播放过半剧集,就在社会上引起了强烈反响,无论是社交媒体还是街头巷尾,人们都在议论这部热播剧的内容ã€?/p> <p> 在被抗日神剧和仙侠穿越剧占据半壁江山的电视剧市场里,《人民的名义》从一开始就收视告捷。它具有冲击感的画面强烈地震撼了我们,当2个多亿的现金以钞票墙的形式展现在眼前时,人们先是震惊,既然转为沉默和思考。一个国家部委某司项目审批处处长就能受贿2亿元,用剧里他自己的话说:在北京随便扔一块砖都能砸到一群处级干部。那ä¹?ldquo;小官巨贪”就不是人们的主观臆想,而是真实存在,更何况对于普通小老百姓来说,处级已经æ˜?ldquo;高官”了。就在最高检反贪总局侦查处处长侯亮平突击搜查这位身居要职的赵德汉处长的家时,他正在一间机关办公楼改造的破旧宿舍内吃着一碗炸酱面,他看上去老实本分,一脸忠诚,他每天骑着自行车上班,每月给乡下老母亲寄300块生活费。要不是<a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/juqing/" target="_blank" class="keylink">剧情</a>的发展,观众还以为反贪总局冤枉了他。可偏偏就在他隐藏的一处豪宅内搜查出整整一面墙的现金钞票。从最初的淡定到暴怒,再到最后崩溃,演员眉梢眼角都是戏,不得不说这绝非一般的颜值戏,演员在走心,导演在走心,编剧更是走心ã€?/p> <p> 这样一部大尺度的反腐剧能引起社会热议,是有其自身道理的。剧中不少情节都来源于真实案列。其中一些腐败贪官的案子离奇到让作者都瞠目,这样大尺度地描写、集中地反应,一度让很多人担心这部剧通过不了审查。而事实是它通过了审查,并得到了广泛好评。这表明反腐倡廉是民心所向,是大势所趋,也表明我党坚决惩处腐败的决心ã€?/p> <p> 自从党的十八大召开以来,党中央着力于管党治党,一大批腐败分子受到了严厉地惩处,特别是薄熙来、令计划、苏荣、徐才厚等一批高层官员相继落马,反腐败斗争正形成压倒性态势ã€?ldquo;文章合为时而著,歌诗合为事而作”,《人民的名义》受到好评正是因为源自于伟大的实践,反应了人民群众的呼声,彰显了人民正义的力量ã€?/p> <p> 我们身处工程建设单位,类似剧中处长赵德汉所管辖的范围,工程建设单位是腐败现象易发多发的重点领域,有些工程管理人员面对金钱的诱惑,利令智昏,逐步走上贪污腐败、违法犯罪的不归路,这样的事例并不少见。工程管理工作是极其复杂的庞大系统工程,在任何管理的环节都可能出现腐败,防不胜防。尤其是在外包、招标、施工、验收、结算等环节,腐败现象更是层出不穷ã€?/p> <p> “工程腐败”造成的后果是无法估量的。它严重毁坏工程的质量,造成极大的安全隐患,给人民的生命财产带来巨大损失;其次,给国家和企业造成巨大的经济损失,任何损公利私的金钱交易,都源于对工程建设的投资,终归损失的是国家和企ä¸?另外它损害了党和企业干部队伍的形象,造成了极坏的社会影响ã€?/p> <p> 我们虽然不像剧中都是高层官员,我们身上也不会人人都肩负几个亿的工程项目,但我们处于敏感领域的中心,时时刻刻都可能与腐败擦身而过。不能因为我们职位低、权力小,就可以没有防腐拒变的思想意识。习大大总书记在中纪委会议上说坚æŒ?ldquo;老虎”ã€?ldquo;苍蝇”一起打,总书记代表党中央向全社会表明,不管什么人,不论职位高低,只要触犯了党纪国法,都要受到严肃追究和严厉惩处ã€?/p> <p> 什么叫“人民的名ä¹?rdquo;,编剧周梅森自己的理解有两层意思:一是指那些打着人民的名义,却做着与人民背道而驰的事情,损害人民利益、贪污腐败的所è°?ldquo;人民公仆”;二是指一种信仰、一种坚持,一种代表人民的名义去惩治贪污腐败分子,坚决与他们斗争到底的正能量。不论我们处于什么职位,不论我们身处何地,都不能忘记我们作为一名党员的责任。同时,我们应该加强执行力建设,将思想转变为行动,将理想变成现实,将计划变成成果,统筹兼顾,以身示范ã€?/p> <p> “从人民中来,到人民中åŽ?rdquo;多次出现在剧中,这不是一句笑谈,也不是一句空话。我们每一个党员都要时刻警醒,防微杜渐,做到以人民之名,行人民之事ã€?/p> <h3 style="color:red;"> 人民名义观后æ„?人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会三</h3> <p> 由最高人民检察院影视中心、中共江苏省委宣传部、中央军委后勤保障部金盾影视中心、湖南广播电视台、天津嘉会文化传媒有限公司等联合出品的反腐题材电视连续剧《人民的名义ã€?æœ?8日起将登录湖南卫视金鹰独播剧场。作为暌违行业十年的反腐作品,该剧以经济飞速增长下的贪污腐败事件为创作背景和故事线索,通过影视艺术手段精准表现检察官查案办案过程。《人民的名义》演员阵容强大,陆毅、张丰毅、吴刚、许亚军、柯蓝、张志坚、胡静、张凯丽、高亚麟、冯雷、侯勇、王丽云、白志迪等实力演员云集,堪称中国电视剧的良心之作ã€?/p> <p> 以检察官调查为主çº?抽丝剥茧呈现贪腐历程</p> <p> 《人民的名义》主要讲述了由工厂拆迁、企业经济纠纷而暴露的一桩特大贪污腐败案件,以检察官侯亮å¹?陆毅é¥?的调查行动为主线,以错综复杂的官场关系和贯穿始终çš?ldquo;一一å…?rdquo;事件为辅线,抽丝剥茧、层层递进最终一网打尽一连串的利益集团ã€?/p> <p> 陆毅饰演çš?ldquo;最帅检察官”侯亮平,不仅要驾驭超多专业繁琐的台词,还有大量情绪爆发戏码,十分考验演员演技。陆毅此次饰演高智商检察官侯亮平,不仅要深入各阶层展开抽丝剥茧的调查工作,还要以身涉险与位高权重的贪官“老虎”斗智斗勇,不遗余力消除一切危害党和人民利益的苍蝇老鼠。据悉,为了全面的塑造好检察官的形象,将角色人物立体化、生活化的展现出来,陆毅主动要求前往最高检体验生活,并结合<a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/juqing/" target="_blank" class="keylink">剧情</a>内容刻画出了“严谨而不刻板、精明却略带调皮”的检察官人物形象ã€?/p> <p> 阔别十年题材大剧 顶级团队为品质保驾护èˆ?/p> <p> 除了演员阵容强大,《人民的名义》制作团队也是业内一流。编剧周梅森被誉ä¸?ldquo;中国政治小说第一äº?rdquo;,他表示,这次他把积蓄十年的洪荒之力都用在了这部作品中,这是他创作生涯以来最好的作品,写得酣畅淋漓,全面超越了他过去的作品。《人民的名义》突破了原有的坏人只写到副省级反腐轻描淡写的创作模式,把反腐的斗争推向深处。除了反腐经历,它更多的是对于人性的反思,聚焦的是贪腐者和反贪者之间的情感纠结和人格较量ã€?/p> <p> 李路作为该剧的导演、制片人、出品人,拥有三重身份的他制片、导演过《孤星》、《小萝卜头》、ã€?9天半》、《好想回家》、《老大的幸福》、《山楂树之恋》、《坐88路车回家》等作品,这次他也从多个层面精细把控着《人民的名义》的力度与节奏,李路表示ï¼?ldquo;需要一种情怀唤醒春雷,需要一出传奇荡激人心,需要一部作品代言人民”ã€?/p> <p> 值得一提的是,中央军委后勤保障部金盾影视中心作为出品方之一,在该剧启动前积极联系民营投资商为该剧投资,在后续的发行以及配合审查上都倾力相助,得到了团队及上级领导的认可ã€?/p> <p> 据悉,该部将ä»?æœ?8日起在湖南卫视金鹰独播剧场播出,实力演员云集搭配震撼剧情尺度的电视剧,或将在当前的影视行业环境中引发一场热议ã€?/p> </div> <ul class="tuijian"> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/2459.html" target="_blank">科技馆观后感600å­?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/2732.html" target="_blank">大圣归来观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/3029.html" target="_blank">参观唐山抗震纪念馆观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/3489.html" target="_blank">大国崛起第九集观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/3744.html" target="_blank">疯狂外星人观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/3842.html" target="_blank">煎饼侠观后感500å­?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/3851.html" target="_blank">变形计观后感400å­?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/3941.html" target="_blank">卡特教练观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/4252.html" target="_blank">大国崛起俄国观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/4346.html" target="_blank">少年班观后感500å­?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/4971.html" target="_blank">观后感的格式</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/5006.html" target="_blank">煎饼侠观后感800</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/5152.html" target="_blank">参观抗震纪念馆观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/5227.html" target="_blank">焦点访谈观后æ„?00å­?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/5300.html" target="_blank">关于唐山抗震纪念馆的感想</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/5789.html" target="_blank">大圣归来的观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/6240.html" target="_blank">2015感动中国观后感作文(5)篇</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/6243.html" target="_blank">2015年感动中国人物观后感4ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/6395.html" target="_blank">纪念抗日战争胜利70周年观后感作æ–?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/6537.html" target="_blank">看国学小名士观后æ„?00å­?ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/6539.html" target="_blank">2016国学小名士观后感800å­?ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/6613.html" target="_blank">2016猴年央视春晚观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/6615.html" target="_blank">为了我们的明天观后感450å­?ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/6616.html" target="_blank">2016感动中国十大人物观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/6630.html" target="_blank">2016央视春晚观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/6756.html" target="_blank">2015感动中国观后æ„?ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/7012.html" target="_blank">2014感动中国观后感作文(10)篇</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/7046.html" target="_blank">《雷锋》电影观后感5ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/7253.html" target="_blank">2015感动中国十大人物观后感(3篇)</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/7282.html" target="_blank">《中国人,你要自信》观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/9147.html" target="_blank">电影《焦裕禄》观后感10篇汇ç¼?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/9149.html" target="_blank">党员干部观看电影《焦裕禄》观后感7ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/9150.html" target="_blank">《杨善洲》观后感四篇汇编</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/9154.html" target="_blank">党员干部看《第一书记》观后感10ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/9157.html" target="_blank">《第一书记》观后感五篇</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/9261.html" target="_blank">《苏联亡党亡å›?0年祭》观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/9263.html" target="_blank">苏联亡党亡国20年祭观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/10450.html" target="_blank">高三励志电视:纪录片《高三》观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/15613.html" target="_blank">《以案说法》观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/16098.html" target="_blank">感动中国十大人物2015观后æ„?4ç¯?</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/22261.html" target="_blank">2015央视春晚观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/22327.html" target="_blank">2015春晚观后感作æ–?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/22332.html" target="_blank">2015年看春节联欢晚会观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/22768.html" target="_blank">观看抗战胜利70周年阅兵式观后感作文</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/23274.html" target="_blank">《雷锋告诉我》观后感作文5ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/31178.html" target="_blank">死神来了观后æ„?ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/31180.html" target="_blank">首都博物馆观后感8ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/31722.html" target="_blank">安全教育视频观后æ„?ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/31726.html" target="_blank">参观博物馆观后感8ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/31752.html" target="_blank">周邓纪念馆观后感8ç¯?/a></li> </ul> <div class="hot_page"> <div class="pager clearfix"></div> <div class="hao_page"> <b style="font-size:14px">下页更精彩:</b><u><b>1</b></u> <a target="_blank" href="javascript:alert('最后一é¡?);">2</a> <a target="_blank" href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/">下一é¡?/a> </div> </div> <div class="ad_content"></div> <div class="ad_content"></div> <div class="article_links"> <strong style="float: left">上一篇:<a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/685757.html">南昌起义观后æ„?/a> </strong> <strong style="float: right">下一篇:<a href="javascript:alert('最后一é¡?);">最后一é¡?/a> </strong></div> <div class="article_related"> <h3>相关文章推荐</h3> <ul class="txtlist pt5 clearfix"> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/680829.html" target="_blank">观延安杨家岭有感</a><em>2018-03-18</em></li> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/680402.html" target="_blank">1942观后æ„?/a><em>2018-03-18</em></li> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/680199.html" target="_blank">参观国家博物馆有æ„?/a><em>2018-03-18</em></li> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/680180.html" target="_blank">高è€?977观后æ„?/a><em>2018-03-18</em></li> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/680005.html" target="_blank">参观烈士纪念馆观后感</a><em>2018-03-18</em></li> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/678892.html" target="_blank">追风筝的äº?00字观后感</a><em>2018-03-18</em></li> </ul> </div> <div class="article_related like"> <h3>你可能兴趣的文章</h3> <ul class="txtlist pt5 clearfix"> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/678699.html" target="_blank">革命纪念馆参è§?/a><em>2018-03-18</em></li> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/678640.html" target="_blank">参观红旗渠观后感</a><em>2018-03-18</em></li> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/677819.html" target="_blank">2017感动中国王峰</a><em>2018-03-18</em></li> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/676784.html" target="_blank">2017年两会观后感</a><em>2018-03-18</em></li> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/674483.html" target="_blank">中国诗词大会诗词</a><em>2018-03-18</em></li> <li> <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/673569.html" target="_blank">以担当诠释忠è¯?/a><em>2018-03-18</em></li> </ul> </div> <div class="ad_content"></div> <div class="hd_bbs"> <div class="title"><code>网友评论</code></div> <div class="ds-thread" data-thread-key="content_113-686129-1" data-title="人民名义观后æ„?人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会三ç¯? data-url="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/686129.html"></div> </div> <div class="ad_mid"></div> </div> </div> <div class="w301 r"> <div class="ad_right"></div> <div class="hot_rank mt10 bd"> <div class="tabnav clearfix"><span class="blue l">热点排行</span></div> <ul class="rank_con clearfix"> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/69342.html" title="郑义门观后感400å­? target="_blank">郑义门观后感400å­?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/164129.html" title="校史馆观后感4ç¯? target="_blank">校史馆观后感4ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/476435.html" title="大学ç”?016G20峰会感想200" target="_blank">大学ç”?016G20峰会感想200</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/480480.html" title="少年强则国强,超级演说å®?观后æ„? target="_blank">少年强则国强,超级演说å®?观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/489089.html" title="女排精神800字作æ–? target="_blank">女排精神800字作æ–?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/397588.html" title="开讲啦观后æ„? target="_blank">开讲啦观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/588431.html" title="美少年观后感" target="_blank">美少年观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/174572.html" title="校史馆参观观后感" target="_blank">校史馆参观观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/623102.html" title="火星高中创新作文" target="_blank">火星高中创新作文</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/4013.html" title="官东事迹" target="_blank">官东事迹</a></li> </ul> </div> <div class="ad_right"> </div> <div class="ad_right"> </div> <div class="hot_rank mt10 bd"> <div class="tabnav clearfix"><span class="blue l">推荐内容</span></div> <ul class="rank_con clearfix"> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/686129.html" title="人民名义观后æ„?人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会三ç¯? target="_blank">人民名义观后æ„?人民的名ä¹?观后æ„?人民的名义体会三ç¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/685757.html" title="南昌起义观后æ„? target="_blank">南昌起义观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/685719.html" title="可可西里观后æ„? target="_blank">可可西里观后æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/685594.html" title="致青春演员表电影演员" target="_blank">致青春演员表电影演员</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/684883.html" title="参观革命烈士纪念馆有æ„? target="_blank">参观革命烈士纪念馆有æ„?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/684139.html" title="沉默的羔羊影è¯? target="_blank">沉默的羔羊影è¯?/a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/683829.html" title="参观科技馆观后感" target="_blank">参观科技馆观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/683606.html" title="庞贝末日主演中的女儿" target="_blank">庞贝末日主演中的女儿</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/683183.html" title="一九四二观后感" target="_blank">一九四二观后感</a></li> <li><a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/guanhougan/682162.html" title="张思德观后æ„? target="_blank">张思德观后æ„?/a></li> </ul> </div> <div class="ad_right"> </div> <div class="ad_right"> </div> </div> </div> <div class="ad_foot"></div> <div class="foot"> <div class="ad_foot2"></div> <p class="botnav"> <a rel="nofollow" href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/about/" target="_blank">关于我们</a><span>|</span><a rel="nofollow" href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/about/contact.html" target="_blank">联系我们</a><span>|</span><a rel="nofollow" href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/about/faq.html" target="_blank">常见问题</a><span>|</span><a rel="nofollow" href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/about/agreement.html" target="_blank">会员协议</a><span>|</span><a rel="nofollow" href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/about/statement.html" target="_blank">法律声明</a><span>|</span><a rel="nofollow" href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/about/links.html" target="_blank">友情链接</a> </p><p style="display: none;"></p> <p></p> <p class="copyright"><a href="http://jrhysy.com/a/20180318/257277.html" rel="nofollow" target="_blank">闽ICPå¤?0205238å?4</a> Copyright<font face="Arial"></font> 2008-2017 <a href="http://www-01hn-com.jrhysy.com/">范文网在çº?/a> www.01hn.com </p> </div> ¼¼ÊõÖ§³Ö£º<a href="http://www.kelongchi.com/" title="Ö©Öë³Ø">¿Ë¡ÏÀÖ©Öë³Ø</a> www.kelongchi.com <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>